2012. január 1., vasárnap

Új év új könyvekkel


Az új év kezdetén teljesíthetetlen fogadalmak helyett elhatározhatjuk, hogy egy-egy könyvet rendszeresen a kezünkbe fogunk venni.

1. Az első a Szentírás legyen. Rendszeres olvasását kár protestáns testvéreinkre hagyni, éljünk mi is az Ige terített asztalával. Haladhatunk a napi liturgikus gyakorlatnak megfelelően vagy két év alatt az egész Bibliát elolvashatjuk az alábbi beosztás szerint:
http://www.biblia-tarsulat.hu/docum/naptar.htm

2. Zsolozsmáskönyv. A Szentatya novemberi katekézisében mindenkit arra hívott, hogy imádkozza a zsoltárokat, a zsolozsma imaóráit (Laudes, Vesperás, Kompletórium):
http://www.newliturgicalmovement.org/2011/11/pope-pray-divine-office.html

Már írtam egy lehetséges alternatíváról Szűz Mária Kis Zsolozsmájának formájában:
http://kamalduli.blogspot.com/2011/11/nap-megallitasa.html

Az új és régi rítus erényeit ötvöző Esztergomi Zsolozsmával is lehet próbálkozni, de számomra a könyvek (gyakran egyszerre több) kezelése bonyolultnak tűnt. A sorozat megvásárolható az alábbi elérhetőségen (a KÉSZ kiadványok között keressünk):
http://egyhazzene.hu/met/kiadvanyok

A Liturgia Horarum egykötetes, világi híveknek szánt kiadásából is imádkozhatunk. Az új zsolozsma sokat bírált rövidsége az időhiánnyal küzdő hívőnek erény lesz. Viszonylag apróbb szünetekben is elmondhatjuk.
Megrendelhető: http://www.stephanus.hu/reszletek.asp?KONYV=272

3. Nagyon jó szokás ha naponta elolvassuk a Római Martyrologium legújabb kiadásából az aznap ünnepelt szenteket, megemlékezünk róluk, így szorosabb egységbe kerülünk a megdicsőült egyház tagjaival.
http://www.libri.hu/konyv/a-romai-martyrologium.html

A Martyrologiumból való olvasást azzal a szenttel kezdjük, akiknek ünnepe van. Egy nap szentjeinek felsorolása időrendet követ, de a sor elején mindenkit megelőznek az ünnepelt szentek. Használhatjuk az alábbi (Gödöllői Diurnáléból vett) formulát:

Ma
- (dátum és az ünnep megnevezése) - napja van. Az ünnepelt szentek rövid életrajzának felolvasása következik. Majd hozzáfűzzük: Ezen és egyéb helyeken még sok más szent vértanúnak, hitvallónak és szűznek ünnepét üli az Anyaszentegyház. Áldjuk és magasztaljuk érte az Úristent. Ámen.

V. Drágalátos az Úr szemében.
R. Az ő szentjeinek halála.

Könyörögjünk! Szentséges Szűz Mária és Istennek minden szentjei, méltóztassatok közbenjárni értünk Urunknál, Istenünknél; hogy segítséget és üdvösséget nyerjünk attól, ki a tökéletes Szentháromságban él és uralkodik, Istent mindörökkön örökké. Ámen.

4. Szent Benedek Regulája. Ha szeretjük a bencés lelkiséget, akkor fogyasszuk a Regulát napi dózisban. A regula kiadásainak margóján a bekezdéseket dátummal látják el, így évente háromszor olvashatjuk el. A kezdési dátumok: újév, május 2., szeptember 1.

5. A napi elmélkedéshez a liturgikus igeszakaszokon keresztül a legidőtállóbb anyagot még mindig Gabriele di S.M. Maddalena kármelita atya Benső végtelen (Elmélkedések a benső életről az év minden napjára) című műve nyújtja.
http://www.stephanus.hu/reszletek.asp?KONYV=661

6. A zsoltárok egyheti vagy havi elmondásában (psalmodia currens) használhatjuk a bencések által kiadott pannonhalmi zsoltároskönyvet. A 150 zsoltár mellett feltüntetik a pontos napi "penzumot", így egy hét vagy hónap leforgása alatt a teljes psalteriumot elmondhatjuk.
http://www.benceskiado.hu/index.php?waid=71

7. Végül a Katolikus Egyház Katekizmusát is olvashatjuk naponta. Nem kell teológiára járni ahhoz, hogy képzettek és tájékozottak legyünk az Anyaszentegyház tanításában, csupán figyelmesen olvasni a Katekizmust vagy legalább annak Kompendiumát. Mindkettő a linkekre kattintva online is olvasható.
Az alábbi linken egy éves beosztást találunk, így kényelmesen tanulmányozhatjuk:
http://www.depositum.hu/kalauz.html

Mondjuk mi is a zsoltárossal: Nunc coepi! Most kezdem! (Zsolt 76,11)
Boldog új évet a kamalduli blog minden kedves olvasójának!

Nincsenek megjegyzések: