2012. január 10., kedd

Orseolo Szent Péter emléknapja

Orseolo Péter Szent Romuald atyánk előtt

Orseolo Szent Péter velencei dózse Szent Romuald atyánk első tanítványai közé tartozott. 928 körül született egy tehetős kereskedőcsaládban Rivoalto szigetén. Vallásos nevelést kapott és feleségül vette Felicitát, Malpiero grófjának leányát, akitől egy fia (a későbbi II. Orseolo Péter dózse) és egy leánya született. 976. augusztus 12-én választotta meg a népgyűlés dózsénak. Saját költségén felépítette a lázongások miatt porig égetett Szent Márk székesegyházat. Rövid -alig két éves - uralkodása alatt nagylelkűen támogatta a szegényeket és azokat a családokat akik a háborúban mindenüket elvesztették. A jámbor Péter csak éppen annyit foglalkozott a politikával, amennyit szükségesnek érzett és ebben is a béke és kiengesztelődés útját járta. Népszerűsége hatalmasra nőtt. 978. szeptember 1-én az éj leple alatt megszökött Velencéből és a Pireneusokban fekvő Cuxa monostorában élt tovább bencés regula alatt. Szent Péter 987. január 10-én halt meg, az egyház 1731-ben avatta szentté.


Ereklyéit XV. Lajos, Franciaország királya visszavitette Velencébe, ahol a Szent Márk székesegyházban találtak örök nyugalomra.

Ereklyéi a Szent Márk székesegyház kincstárában

és az üres sírhely Cuxa monostorában.

Orseolo Szent Péter mint bűnbánó. Az ilyen ábrázolások Damiáni Szent Péter alapján úgy vélik, hogy Péter nem bírta a vállára nehezedő terhet, amiért részt vett zsarnok elődje eltávolításában és vezeklésként hagyta el a trónt.
Más hagyomány szerint Szent Romuald hatására cselekedett így.

Nincsenek megjegyzések: