2012. január 3., kedd

Káromkodások

Jézus Szent Nevének ünnepén különösen is bántóak a káromkodások. Megtévesztően könnyen ejtik ki őket - súlyosan megsebzik Isten szerető szívét. Hosszas fejtegetés helyett gondoljunk arra, hogy önkéntelenül is fáj ha a nevünket hibásan vagy kisbetűvel írják. Ez még jóhiszemű tévedés is lehet, mégis bántó, mert a név többet jelent egy azonosítónál - mi magunk vagyunk. Isten alkalmi vagy szokásszerű káromlásának bűnét engesztelhetjük az alábbi közismert imával:

Áldott legyen az Isten!

Áldott legyen szent neve!

Áldott legyen Jézus Krisztus,

valóságos Isten és valóságos ember!

Áldott legyen Jézus neve!

Áldott legyen szentséges szíve!

Áldott legyen drágalátos vére!

Áldott legyen Jézus a

legméltóságosabb Oltáriszentségben!

Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!

Áldott legyen Isten fölséges anyja,

a boldogságos Szűz Mária!

Áldott legyen szent és

szeplőtelen fogantatása!

Áldott legyen

dicsőséges mennybevétele!

Áldott legyen a szűz és

anya neve, Mária!

Áldott legyen Szent József,

Szűz Mária tisztaságos jegyese!

Áldott legyen Isten

az ő angyalaiban és szentjeiben!

Ámen!

A hagyományos vallásosság január hónapot teljesen a Szent Név tiszteletére szenteli és gyakran imádkozza Jézus nevének litániáját. Ha lehetőségeink engedik, csatlakozzunk mi is ezen kegyes szokáshoz és engeszteljük az Urat. Akkor hasonlóak leszünk a Sámuel könyvében megörökített Abigélhez, aki balga férje bűneiért kért és kapott Dávidtól bocsánatot (1Sám 25). Abigél a legrégebbi időktől fogva az emberiség előtt közbenjáró Szűz Mária előképe.

Nincsenek megjegyzések: