2011. november 12., szombat

A nap megállítása

Szent Josemaria Escriva az Opus Dei alapítója azt ajánlotta gyermekeinek, hogy a következő fohásszal kérjék a Szűzanyát:
Santa María, detén tu día. - Szentséges Szűz Mária, tartóztasd fel a napodat.
Ez a röpima kiesdekli Máriától azt a kegyelmet, hogy mindennapi munkánkat rendben és állhatatosan fejezzük be.


A hagyomány szerint 1248-ban Sevilla ostromában, amelyet Szent III. Ferdinánd vezetett, néhány keresztény lovag ezzel a fohásszal fordult Szűz Máriához, és arra kérték, hogy segítsen nekik teljes győzelemmel befejezni a muzulmánok elleni harcot, amely éppen az ellenfélnek kedvezett. Ekkor a nap megállt az égen és így a keresztények le tudták győzni az ellenséget.

A világban élve, de nem a világért folyamatosan fenyeget az a veszély, hogy az események bedarálnak és könnyedén lemondunk az Istennek szentelt percekről. Találékonynak kell lenni a szeretetben. Például hiába szeretném a teljes breviáriumot elzengeni az Istennek, ha
- nincs időm elmondani őket
- nem tudom fizikailag magammal hurcolni a könyvet
-alig van nyugodt percem
-hadilábon állok a latinnak vagy a rubrikákkal

Az én megoldásom erre a Szűz Mária Kis Zsolozsmájának használata lett. A hórák (a matutinum kivételével) naponta változatlanok, de nem rövidebbek, mint a jelenlegi Liturgia Horarum bármelyik imaórája. Kicsiny formátuma miatt könnyen hordozható és elővehető akkor amikor van egy kis időnk: padon, buszon, kápolnába betérve. Ha latinul szeretnénk mondani (legalább alkalmilag) akkor a naponta ismétlődő zsoltárok miatt nem kell túlságosan nagy szövegtörzset megtanulni. Három időszakot különböztetünk meg benne: évközi, adventi és karácsonyi periódust.

A kamalduliakhoz több szállal is kötődik: legfőbb terjesztői voltak, sőt egyesek szerint Damjáni Szent Péter a szerzője. Ő azonban csupán helyreállította a Kis Zsolozsmát és saját tapasztalata alapján, mint hathatós fegyvert ajánlotta a különböző szorongattatásokban, illetve használatát általánossá tette.


Interneten több helyen is elérhető és ennek is, mint más officiumoknak vannak sajátos rendi változatai (domonkos, kármelita, premontrei):
http://office.ageofmary.com/lang/la
Külföldön a Baronius Press jelentetett meg egy angol-latin kiadást, gregorián dallammal kiegészítve: http://www.baroniuspress.com/book.php?wid=56&bid=47

Az Kis Officium azoknak is jó választás akik szívesen merítenek az Egyház ősrégi kincseiből és bevezetőt keresnek a hivatalos 1962-es breviariumhoz. Ha nem is lépünk tovább, hanem mindennapi zsolozsmáskönyvünknek választjuk az Officium Parvumot, akkor olyan ismert szenthez csatlakozunk, mint Boldog Batthyány-Strattmann László, aki felesége, Mizl kezében látta meg először Nizzában. Kezébe veszi, kérdezi mi az, majd a bemutatás után azonnal vásárol egyet, maga is elkezdi imádkozni egészen halála napjáig. A tanúvallomások megerősítik:

"A kis officiumot naponta elmondta, és súlyos betegségében is azért imádkozott, hogy halála előtt el ne veszítse az eszméletét, míg az officiumot el nem végzi." - Ezt a kegyelmet megkapta a Szűzanyától.

"Az Officium parvumot mindennap nyilvánosan elvégezte a műtőben, a kertben, a folyosón."

"A kis zsolozsmát naponta latinul végezte. Magára nézve annyira kötelezőnek tartotta, hogy vele együtt utazva akárhányszor kérdezte tőlem, mennyire vagyok a breviáriummal. Sokszor az autóban végezte el. Annyira szerette a kis zsolozsmát és annyira kívánta minél jobban megérteni, hogy sokszor beszélgetett velem egy-egy zsoltárról. Magyarázatot kért, hogy buzgóbban végezhesse."

Aki magyar-latin kiadást keres nehéz dolga lesz. Antikváriumban, itt-ott eldugva találja meg.

"Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt." (Mt 13, 44-46)

Nincsenek megjegyzések: