2011. február 2., szerda

A medál, mint az obláció jele

Ez a nap nem csupán a megszentelt élet világnapja, de sok oblátus szintén ezen a napon újítja meg ígéretét évenként Istennek. A pannonhalmi apátság honlapján található megállapítás szerint: az oblátus "keretek közé szűkíti bejárható útját, de széles lelki távlatok nyílnak meg előtte". A keretet Szent Benedek Regulája és a (kamalduli vagy bencés) konstitúciók alkotják illetve az oblátus egyéni igényeit és sajátos életkörülményeit figyelembe vevő személyes szabályzat (ezt a rektor hagyja jóvá).

Az obláció során két külső jelet is kap az oblátus: egy Szent Benedek érmet (vagy a kamalduli címert ábrázoló medált) illetve Szent Benedek atyánk Reguláját. Ettől a pillanattól kezdve az oblátus mindig monostorának kegyelmi erőterében van, legyen bár több ezer kilométerre tőle. A közösség hordozza őt imában, de ő is ugyanezt teszi. A régi zsolozsma zárófohászára gondolva:
V. Divínum auxílium máneat semper nobíscum. (Isten segítsége maradjon mindenkor mivelünk.)
R. Et cum frátribus nostris abséntibus, amen. (És távollévő testvéreinkkel is, amen.)

A Breviarium Monasticum függeléke közli a medál megáldásának 1922-ben jóváhagyott szövegét bencés rendi papok számára:

Ritus benedicendi Numismata, seu Cruces S. Patris Benedicti

Sacerdos benedicturus numismata S. Benedicti absolute incipit:

V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R. Qui fecit caelum et terram.

Exorcízo vos, numísmata, per Deum Patrem + omnipoténtem, qui fecit caelum et terram, mare et ómnia, quae in eis sunt. Omnis virtus adversárii, omnis exércitus diáboli, et omnis incúrsus, omne phantásma sátanae eradicáre et effugáre ab his numismátibus: ut fiant ómnibus, qui eis usúri sunt, salus mentis et córporis: in nómine Patris + omnipoténtis, et Jesu + Christi, Fílii ejus, Dómini nostri, et Spíritus Sancti + Parácliti, et in caritáte ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi, qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et saeculum per ignem.
R. Amen.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Orémus

Deus omnípotens, bonórum ómnium largítor, súpplices te rogámus: ut per intercessiónem sancti Patris Benedícti his sacris numismátibus tuam + benedictiónem infúndas; ut omnes, qui ea gestáverint ac bonis opéribus inténti fúerint, sanitátem mentis et córporis, et grátiam sanctificatiónis, atque indulgéntias nobis concéssas cónsequi mereántur, omnésque diáboli insídias et fraudes per auxílium misericórdiae tuae stúdeant devitáre et in conspéctu tuo sancti et immaculáti váleant apparére. Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.

Deinde Sacerdos aspergit numismata aqua benedicta.

Nincsenek megjegyzések: