2010. november 20., szombat

Levelek a gyermek Jézushoz

A Szentatya a Prágai Kisjézus szobra előtt imádkozik
A kép forrása: http://www.daylife.com

Az egyik honlapon olvastam az alábbi bejegyzést: "G. atya mondta, hogy az emberek hitének csökkenésében nagy szerepet játszik a „Jézuska”-fogalom, és minden, ami ezzel kapcsolatos."

Ez a "minden" szó kissé túláltalánosító ebben a szövegkörnyezetben. Csak semmi érzelgősség? Jó katolikus adventben főleg az eszkatologikus eljövetelre fordítja a figyelmét? A szekularizált gondolkodás torzulásait ezen a téren nem szeretném hosszasan ecsetelni. Akinek van szeme látja és szomorkodik. Magukat hívőnek tartó katolikusok valóban gyakran fokozzák le Jézust Jézuskává. Nagyon rosszul cseng. De miért lenne rossz a gyermek Jézus esetlegesen bizalmas, érzelemmel teli tisztelete bizonyos megszentelt keretek között, (horribile dictu) gyermeki gesztusokkal?

A kisded Jézus tisztelete a barokk korban összekapcsolódott a kereszt vagy a korona szimbólumával. Az üzenet egyértelmű volt a hívő számára és megóvta a tévutaktól: akit itt látsz pihenni a szalmán, a kereszten fog szenvedni; akit itt bájos gyermekként szemlélsz, a világ Ura és mindeneket kormányoz. A 20. század elején újév alkalmából még szívesen küldtek olyan képeslapot egymásnak az emberek, amin a kereszten alvó Gyermek képével kívánták egymásnak Isten áldását.


A gyermek Jézus egy híres kegyszobra az ausztriai Christkindl búcsújáróhelyén, kereszttel és töviskoronával ábrázolja a Megváltót és az alábbi hagyomány fűződik hozzá: A 17. század végén élt Ferdinand Sertl toronyőr és karmester, aki epilepsziában szenvedett. Az Steyr melletti erdőben egy viasz kis Jézust tett egy fenyőtő mélyedésébe és meggyógyult. Az alig 10 cm-es szobrocska immár 300 éve zarándokok közkedvelt célpontja. Az ereklyetartóba helyezett szobrocska egy gömb alakú tabernákulumon áll, mint az egész Föld uralkodója. 1950 óta egy kis postahivatal is üzemel a faluban, amely nemzetközi hírnévre tett szert (sokan írnak ide karácsony alkalmával) és éppen a tegnapi napon nyitott ki a 2010-es karácsonyi ünnepkörre: http://www.christkindl.at/

forrás: Wikipédia

Egy másik híres kegyszobor Rómában az Ara Coeli ferences templom mellékkápolnájában látható. Ő a híres-neves Bambino, akihez naponta érkeznek levelek a világ minden tájáról. A barátok mindet összegyűjtik és az oltárra teszik, majd egy idő elteltével elégetik őket. A levelek írói - köztük e soroké - bíznak e kicsiny, de mégis oly hatalmas Közbánjáró kegyességében és gondviselésében.

A blog szerzője a zöld borítékban saját kéréseit helyezi a Bambino lábaihoz.


A gyermek Jézus tisztelete az egyház által jóváhagyott búcsújáró helyeken, azzal a kegyelemmel ajándékozza meg a zarándokot, hogy jobban megérti Krisztus szavait: "Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad." (Mt 11,25)

Nincsenek megjegyzések: