2010. november 28., vasárnap

Jászolereklye Rómában

Az egyházi év első napján az Egyház a S. Maria Maggiore bazilikában tartja a stációs misét, azaz lélekben ide szeretné elvezetni a hívőt. Ennek oka, hogy itt őrzik Krisztus jászlának (Sacra Culla) ereklyéit. A főoltár alatti kriptában, annak az ősi kápolnának a maradványait találjuk, amit még III. Sixtus pápa építtetett a betlehemi barlang mintájára és amiben később az idehozott jászolereklyéket tisztelték.


A kápolna oltárán egy márványtalapzaton álló, színezüst és aranyozott tartóba helyezett kristály urnát látunk, amit angyalok és virágfüzérek vesznek körül. Efölött a gyermek Jézus bal kezére támaszkodó, jobbjával pedig áldó, természetes nagyságú alakja szintén színezüstből. Az egész ereklyetartó a francia Joseph Valadier mesterműve 1801-ből. Maga VII. Piusz pápa helyezte el benne a legendás ereklyéket 1802. december 23-án.


Mi van benne? A fényképen csak éppen látszik valami az öt különböző hosszúságú és szélességű jávorfa lécdarabból. A legnagyobb 80 cm hosszú. Betlehemből kerültek Rómába a 7. század első felében. Már Origenész (185-255) említi a Celsus elleni művében: "Betlehemben mutatják azt a barlangot, amelyben Jézus született, és a barlangban azt a jászolt, amelyben pólyába takarva feküdt." A legfontosabb tanú Szent Jeromos, aki hosszú éveken át élt és dolgozott Betlehemben, többször megemlíti a jászolereklyét, ami előtt annyiszor imádkozott. "Meg tudjuk mutatni neked az Üdvözítő barlangját és azt a jászolt, amiben gyermekként sírdogált..." (levél Marcellához). A VII. század közepétől nem említik a szentföldi zarándokok, de ugyanekkor megkezdődik a tisztelete Rómában. Valószínűsíthetjük, hogy a növekvő szaracén veszély elől I. Teodor pápa hozatta az Örök Városba. A Mária Bazilikának ettől fogva az "ad Praesepe" (a jászolhoz) az állandó jelzője.

Nincsenek megjegyzések: