2010. július 22., csütörtök

Egy beszélgetőkönyv tanulságai kamalduli szemmel 4.


Barsi Balázs atya a ma ünnepelt szentről: "Mária Magdolnát ugyanis éppen a rossz irányt vett szexualitásból mentette ki Jézus, mégpedig nem egy férfi szerelmével, hanem Isten újjáteremteni képes feloldozásával. Ettől kezdve Mária Magdolna sem egyszerűen női rajongással viseltetett Jézus iránt, hanem Úrként és Mesterként tekintett rá, akárcsak az apostolok. Persze sok mindenben még nagyon is emberi módon gondolkodott, úgyhogy a föltámadott Úr Jézusnak az ő elméjét is fel kellett nyitnia a húsvéti misztérium befogadására, ugyanúgy, mint Tamás apostolét vagy az emmauszi tanítványokét. Az a mozdulat, ahogy Mária Magdolna próbálja átkarolni Jézus lábát, egyfelől tipikusan női gesztus, másfelől viszont a mélységes emberi ragaszkodás megnyilvánulása. Jézus sem egyiket, sem másikat nem utasítja el, de fontosabb dolgokra akarja megtanítani Máriát, hogy tudniillik a Feltámadottat, az örökkön Élőt semmiféle tanítványi szeretet, a legtisztább ragaszkodás sem marasztalhatja a halandóság világában, hanem Ő visz majd magával bennünket a halhatatlan szeretet országába. Ennek a jelenetnek az a tanulsága, hogy a feltámadott test - amely a mi osztályrészünk is lesz - nem integrálható az előző világba, hanem az előző világnak kell az újba integrálódnia - a bűnt kivéve."

A keleti egyházakban Mária Magdolnához kötik az első húsvéti piros tojás eredetét (szimandron.hu nyomán):

Eszerint az egykori bűnös asszony, akiből Krisztus a bibliai leírás szerint hét ördögöt űzött ki, a föltámadás után az apostolokkal együtt elhagyta Jeruzsálemet, hogy hirdesse Krisztus örömhírét a világban. Az asszony bejárta egész Itáliát, s Rómában eljutott Tiberius császárhoz (14-37) is, akinek elmesélte, hogy Júdeában a galileai Jézust a zsidó főpapok felbujtására, bűntelenül elítélték, és az ítéletet Pontius Pilátus, a Tiberius által kinevezett procurátor jóváhagyta. A császár erre gúnyosan megjegyezte, nagyobb esély van rá, hogy a kezében lévő tojás pirosra váljon, mintsem hogy egy ember feltámadjon a sirból. A tojás abban a pillanatban pirosra változott. Erre Mária megismételte az apostolok szavait, "aki hisz Krisztusban, megváltást nyer, azonban nem aranyért vagy ezüstért, hanem a bűntelen és tiszta Bárány kiontott vére által."

Ezért vált szokásává a világ keresztényeinek, hogy Húsvét napján egymásnak piros tojást ajándékoznak, s a keleti keresztény hagyományban sok ikon ezért ábrázolja Mária Magdolnát piros tojással a kezében.

Végül imádkozzunk a barroux-i szerzetesekért, akik ma ünneplik templomuk védőszentjét!

2 megjegyzés:

Mária Magdaléna írta...

Ez egyszerűen csodálatos. A sorozat is jó, meg az, hogy a szentekről lesöpörjük a port! Nagy szükség van erre :)
Köszönjük, Romualda!

Romualda írta...

Nagyon szívesen :)
Barsi Balázs atya írja a könyvben, hogy úgy születnek a prédikációi, hogy szinte kényszert érez a jó gondolatok megosztására. Én meg kényszert érezek az ő jó gondolatatinak megosztására.