2010. július 15., csütörtök

Apostolok oszlása (Divisio Apostolorum)

Vézelay, Sainte-Marie-Madeleine kapuja: A Szentlélek eljövetele és az apostolok küldése

A 11. század óta sok országban megemlékeztek ezen a napon arról az eseményről, hogy az apostolok, miután a hagyomány szerint 12 évig kizárólag a zsidóknak hirdették az evangéliumot, az Üdvözítő meghagyása értelmében elszéledtek hirdetni az örömhírt minden népnek. Mindez a hagyomány szerint 45-ben történt.

A speciális ünnep nem terjedt el egyetemesen az Egyházban. Magyarországon kívül csupán Lengyelországban, Franciaországban és Németalföldön tartotta számon a hagyomány. Több , Magyarországon használatos martirologiumban, misszáléban és breviáriumban szerepel ez az ünnep. A Breviarium Strigoniensében is megtaláljuk, így arra a következtetésre juthatunk, hogy bár nem kötelezően, de elterjedt volt július közepén az apostolokat ünnepelni.

Nincsenek megjegyzések: