2010. május 6., csütörtök

Olajbafőtt Szent János ünnepe

"Forró olajjal teli hordóba vetették Szent János apostolt, s ő Isten kegyelmének oltalmával sértetlenül jött elő abból, alleluja." - énekeljük a mai ünnep antifónájában. Ez a kisebb rangú apostolünnep a Porta Latina, Róma délnyugati kapuja mellett fekvő templom búcsúja. A már idős Szent Jánost Kr. u. 100 körül a hagyomány szerint Domitianus üldözése idején Rómába vitték, s egy hordó forró olajba vetették, azonban sértetlen maradt, sőt épebben került elő onnan, mint ahogy bevetették.


Szent János szándék és tanúságtétel szerint is vértanú lett, így tanúskodva Mesteréről. A mai ünnep egyik legfontosabb tanítása, hogy mennyire fontos az Isten akarata iránti készséges lelkület. Ez a fajta engedelmesség, az önmagunkból való kilépés, a saját vágyak visszautasítása másvalaki kedvéért új kapcsolatot hoz létre az engedelmeskedő és a Másik között - ahogy André Louf trappista apát írja. Az engedelmesség nyelv és jel: magában az engedelmeskedőben is nagy munkát végez. Felszabadítja életét a másik akarata felé és hozzáköti. Sőt mi több, új életet teremt. Azzal, hogy valakit egy másik javára megfoszt saját akaratától , egyben át is változtatja a Másikká, a szó legmélyebb értelmében.

Ezt a hitbeli utazást ünnepeljük ma. Szent János evangélista hagyja, hogy más övezze fel és oda vigye, ahova nem akarja. Tanúsága olyan erőteljes hatást gyakorol Rómában, hogy a császár Patmoszra száműzi, megakadályozva a további megtéréseket. Az apostol igent mond Isten terveire. Jézus pedig maga nyilatkoztatja ki a szeretett tanítványnak a Jelenések Könyvében, hogy ő maga az Ámen (3,14).

A történet másik fontos mozzanata, hogy Szent János nem csupán sértetlenül, hanem épebben került elő a forró olajból. Ez a szenvedés misztériumára utal. Isten szeretetében megélve azokat épebben, krisztusi vonásokkal kerülünk ki belőlük. Ez a szépen hangzó tétel csak akkor lesz igazság az életünkben, ha úgy élünk, mint akik látták az Úr feltámadását. Akkor a betegség, lelki vagy erkölcsi próbatétel nem összetöri a hitünket, csak megtisztítja. Kérjük ebben Szent János közbenjárását, aki benézett a sírba és hitt (Jn 20,8).

kép forrása: http://www.sacred-destinations.com/italy/anagni-cathedral-photos/slides/IMG_3445pl

Nincsenek megjegyzések: