2010. május 7., péntek

Kamalduliak az Egyesült Államokban

A kamalduliak 1958-ban telepedtek le Amerikában. Remeteségük egyik neve - New Camaldoli arra utal, hogy az olasz anyaház, Camaldoli alapításáról van szó Még az 1950-es években Thomas Merton írt Don Anselmo Giabbani kamalduli generálisnak, hogy bármi áron kamalduli remete akar lenni. Merton trappista monostorának apátja Kentuckyból könyörgött don Anselmonak, hogy ne fogadja be a szerzetesét. De az így válaszolt: „Mit ért azon, hogy ne fogadjam be? Mi joga önnek megmondani, hogy mit tegyek?" A végén azonban győzött a trappista generális apát akarata Mertoné fölött, aki újra írt Anselmonak: „Ha én nem jöhetek Camaldoliba, akkor magának kell elhoznia Camaldolit Amerikába.” Így jutottak el az olasz kamalduliak Kaliforniába. Remeteségüket a Szeplőtelen Szív tiszteletére szentelték.

Big Sur, New Camaldoli Hermitage

A kamalduli rend másik ága a Monte Corona kongregáció, alig egy évvel később vert gyökeret. 1959. szeptember 8-án alapították McConnelsville-ben, majd 1966-ban Bloomingdale-be (Ohio) költözött. A remeteség a Szent Család oltalma alatt áll. Nincs tévéjük, rádiójuk és internetet sem használnak. A két rend egymástól független, de egymással baráti kapcsolatban állnak.

Fr. Basil a közösség néhai priorja (1914-1978)

Nincsenek megjegyzések: