2010. április 23., péntek

A kamalduli rend emblémája

A kamalduli oblátus a végső elköteleződés alkalmával egy medált kap, rajta a kamalduli rend emblémájával. Ennek az ősi eredetű ábrázolásnak a gyökerei egészen az ókeresztény korig nyúlnak vissza. Mozaikokon, falképeken gyakran feltűnik az "egy tálból falatozó" pávák (ritkábban galambok) alakja.A kamalduli címerben két fehér galamb iszik egy kehelyből, fölöttük pedig fényes csillag ragyog.

A kehely az Eucharisztiát, Krisztus örök, életetadó Húsvétját szimbolizálja. Mivel régen a páva az örök életet jelenítette meg, ezért a hívők, akiket Krisztus teste és vére táplál szintén örök életet nyernek. A madarak színe a kamalduliak habitusához hasonlóan fehér. Kezdetben a rend tagjai fekete öltözetet hordtak, de később a legszegényebbek ruháját viselték, ami festetlen gyapjú volt. A galambok emlékeztetnek az Evangéliumra: "Legyetek egyszerűek, mint a galambok." A csillag Jákob csillagát szimbolizálja, amit Bileám látott feltűnni, de jelenti Betlehem csillagát, amely a bölcseket a Kisdedhez vezette. A címer alatt gyakran olvasható az Ego vobis, vos mihi felirat. Én a tiéd, te az enyém - ez az istenszeretet teljességét foglalja össze.

A képen látható forrás Camaldoli monostorában található, ebből hordják naponta a vizet réz edényeikben a szerzetesek saját használatukra.

Nincsenek megjegyzések: