2010. március 20., szombat

Szent Benedek ünnepére - Montecassino régi képeslapokon
Monte Cassino - (ejtsd: monte kaszino), 519 m. magas hegy Caserta olasz tartományban, amely Cassino város fölött meredeken emelkedik ki és amelyen az ókorban Apollo temploma állott. E hegyen alapított Szt. Benedek 529-ben kolostort, amely a nyugati szerzetesrendek mintakolostorává lett; pompás épületei, értékes okirattára, nagy gazdagsága, könyvtára és szerzeteseinek tudományos működése a középkorban nagy hírre emelték. Miután a beneventumi longobardok elpusztították, II. Gergely pápa újra fölvirágoztatta és Nagy Károly nagy kedvezményekkel látta el. 937. a magyarok is ostromolták a kolostort, de be nem vehették és mindössze nehány elfogott barát után váltságdíjat szedtek a kolostortól. erődítményei dacára a IX. sz.-ban a csaracénok oly keményen ostromolták, hogy a szerzetesek kénytelenek voltak Teanóba menekülni. Csakhamar azonban a kolostor újra föllendült és a XI. sz.-ban Richer és Dezső apátok korában érte le a legnagyobb virágzását és egyikévé lett a Gergely-féle párt fő támasztékainak. 1504. a spanyolok a franciák ellen viselt háborúkban földúlták. 1866. a kolostort szekularizálták; a kolostor épületét számos szobrával, az 1727. újra épített pompás templomot szép festményeivel együtt nemzeti tulajdonná nyilvánították és az ott lakó 30 szerzetes őrizetére bízták, akik egy papnevelő intézetet, internátussal egybekötött gimnáziumot tartanak fönn és azonkívül az okirattárnak és könyvtárnak legértékesebb példányait bocsátják közzé.

1944. február 15-én az Egyesült Államok légiereje lebombázta kolostort, amely teljesen megsemmisült, csak a kripta (Szent Benedek sírjával) maradt épségben. Ezt követően a környéken állomásozó német csapatok állásokat foglaltak a kolostor romjai között. A hegy és környéke hosszú ideig tartó véres csaták színterévé vált.

(Pallas Nagylexikon, Wikipedia)

Nincsenek megjegyzések: