2010. február 19., péntek

Teljes búcsú Nagyböjt péntekjein

A Búcsúk kézikönyve 8.1.§ 2. szerint az Egyház minden nagyböjti pénteken teljes búcsút engedélyez annak a hívőnek, aki a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az Íme, jóságos édes Jézusom imádságot. (gyónás, áldozás, pápa szándékára imádság)


Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot. Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: "Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat."

En ego, O bone et dulcissime Iesu, ante conspectum tuum genibus me provolvo, ac maximo animi ardore te oro atque obtestor, ut meum in cor vividos fidei, spei et caritatis sensus, atque veram peccatorum meorum poenitentiam, eaque emendandi firmissimam voluntatem velis imprimere; dum magno animi affectu et dolore tua quinque vulnera mecum ipse considero ac mente contemplor, illud prae oculis habens, quod iam in ore ponebat tuo David propheta de te, o bone Iesu: Foderunt manus meas et pedes meos: dinumeraverunt omnia ossa mea. Amen.

Nincsenek megjegyzések: