2010. február 7., vasárnap

"Isten dicsősége a dolgot elrejteni" - Nazarena nővér halálának húszéves évfordulója

Julia beöltözésekor 1938. június 24-én

A legjobban ismert sivatagi atyák egyike a 4. századi Egyiptomban, Szindonita Szt. Szerapion , egyszer Rómába zarándokolt. Itt egy híres női remetéről beszéltek neki, aki mindig egy kis szobában élt és soha nem járt ki. Szerapion nem hitt ebben az életmódban, mivel maga sokat utazott, de meglátogatta és megkérdezte a nőt: "Minek üldögélsz itt?" Erre az így válaszolt: "Én nem üldögélek. Én utazom."

1990. február 7-én véget ért egy hosszú utazás, amely földrajzilag és kulturálisan igen távol kezdődött.

Szent Antal apát szobra a róla elnevezett aventinusi monostorban

Julia Crotta 1907-ben született az egyesült államokbeli Connencticutban, egy olasz bevándorló család hetedik, utolsó gyermekeként. Négy éves kora körül Julia testvéreivel és a szomszéd gyerekekkel játszott, amikor egy furcsa gondolata támadt: "A nővéreim és ezek a gyerekek meg fognak házasodni és gyermekeik lesznek, de én sohasem fogok férjhez menni. Én valami szokatlant fogok csinálni." Julia nem tudta, hogy mit jelent a "szokatlan", de abban biztos volt, hogy egy nap tisztázódik.

Nővére, Elizabeth emlékei szerint áhítatosabb volt a család többi tagjánál, de Nazarena nővér visszaemlékezéseiben azt írja, hogy komolyan vette vallási kötelezettségeit, de ezek számára valóban azok voltak: kötelezettségek. A magas termetű lány energiáit a kosárlabdában, a táncban és a zenében vezette le. Hegedűn és zongorán játszott, majd felvételt nyert a Yale zeneiskolájába. Langyos, megszokásszerű vallási életében 1934 húsvétja hozott döntő változást. Nagypéntek éjjel a templomban virrasztott és ekkor kapta Krisztus meghívását, aki a Fájdalmak Férfijaként jelent meg előtte, könnyezve, vérző sebekkel. A sivatagba hívta őt és megígérte neki állandó jelenlétét.

Krisztus, mint a Fájdalmak Férfija (Vir Dolorum) jelent meg Julia előtt

Életének következő tizenegy éve ennek a sivatagnak a keresésével telt. Belépett az amerikai Kármelbe, de itt nem sokáig maradt. Rómába ment, ahol fél évet a kamalduliaknál, öt évet pedig a kármelitáknál töltött. Ez utóbbiaknál intenzív testi és lelki szenvedéseken ment keresztül, majd örökfogadalmának előestéjén elhagyta a rendet. Hosszú és gyötrelmes keresése a római kamalduliaknál ért véget, akikhez visszatérve 1945-től reklúzaként élt. Kezdetben, mint magán-anachoréta élt a közösségben, az életét szabályozó regulát XII. Piusz pápa hagyta jóvá. 1953-ban ünnepélyes örökfogadalmat tett és ezzel belépett a kamalduli rendbe.

A monostor kápolnájának harangtornya

A kép bal oldalán a római Szent Antal monostor látható. Nazarena cellája a harmadik emeleten volt és ablak a kép készítésének irányába nézett.

"Julia Crotta kisasszony, az Egyház Szent Kongregációja engedelmével 3706/45 számon, 1945.10.31. nappal belép a kamalduli bencések monostorába az Aventinuson, hogy visszavonult, remeteéletet éljen tökéletes egységben az Úrral. Ez az ő égő vágya.
Az anachoréta alázatosan kéri, hogy az apácák pusztán irgalmasságból fogadják őt, és kijelenti, hogy abban a pillanatban elhagyja a monostort, amint az apátnő ezt elrendeli.

Folyamatosan elkülönülve él a közösségtől és az apácáktól egy elkülönített cellában, ahova senki más nem léphet be.

Minden reggel lemehet a kápolnába szentmisére, és hetente egyszer gyónhat.

A nap folyamán sétálhat a kertben és a teraszon. Szabadon látogathatja az Oltáriszentséget a kápolnában, ha az apácák nincsenek ott. Az anachoréta különösen figyel arra, hogy ne lépjen kapcsolatba a közösséggel és az apácákkal.

Munkával és imádsággal tölti napjait. A monostornak fog dolgozni, az anyagokat a cellája ajtajánál kapja némán, vagy pár szóval, ha nagyon szükséges.

Kérhet könyveket az apátnőtől a szentek élete és lelkiségi témákban.

Az élelmezése: kenyér, víz és egy teáskanál olaj reggelente; kenyér, víz, gyümölcs, hüvelyesek, zöldségek és saláta délben és este. Vegetáriánus életet folytat. Az ételt a cellaajtónál találja.

Az ágya egyszerű, durva deszkából van, szalmazsák vagy matrac nélkül a szükséges takarókkal. A bútorzata egy asztalból és egy padból állhat. A falra tehet egy egyszerű keresztet és egy szerény képet a Szeplőtelen Szűzről.

Úgy élhet a monostorban, mintha ott sem lenne, az apácák figyelmen kívül hagyják őt, teljesen elkülönül mindentől és mindenkitől.

Betegség esetén engedélyezett a szabályok alóli felmentés a legszükségesebb mértékben.

Az anachoréta szabadon aláveti magát fenti szabályoknak, melyek teljes harmóniában íródtak az ő áhított vágyával, engedelmességet fogad egyházi elöljárójának, akinek hozzájárulása szükséges ezen szabályok további módosításához vagy eltörléséhez.
"

Remeteélete nem nélkülözte a megpróbáltatásokat és szenvedéseket, de ő mindvégig hű maradt jelmondatához: "Nunc coepi" Most kezdem. A reklúzió és a fogadalmak sokkal inkább jelentettek elindulást az életében, mint megérkezést.
Rejtett életéről a világ egy 1962-es Time cikkből szerezhetett tudomást, melyet több is követett különböző folyóiratokban.

Jézusról nevezett Nazarena nővér cellája

Szeretett volna egyedül meghalni, mint Szent Romuald, de a főnöknő nem engedte. "Nem Nazarena nővér, ön egész életében egyedül volt. Ha haldoklik a nővérei szeretnének önnel lenni."
Így éppen húsz éve annak, hogy rendtársai imáitól kísérve ezen a napon Nazarena nővér meglátta Krisztust másodszor és mindörökre.

Nincsenek megjegyzések: