2010. február 16., kedd

Holnap megkezdődik a Nagyböjt


A böjt azt fejezi ki, hogy az egész ember, test és lélek meghívást kapott arra, hogy részese legyen Krisztus halálának és feltámadásának. - A szerzetesek minden korban fegyelmezetten étkeztek, s ezt a vezeklést önmegtagadásnak (mortificatio) és Isten Országa szüntelen keresése eszközének tekintették. Ennek során készségesen utánozták azokat a testvéreket, aszkétákat és szüzeket, akik a kereszténység kezdetétől csodálatos példát nyújtottak: Krisztus szeretetéért böjtöltek, különösen az anachóréták, a remeték és a reclusák. CCam 90. 103.

A negyvennapi böjtre mindenki kapjon egy könyvet a könyvtárból, amelyet elejétől végig olvasson el. Ezeket a könyveket a negyvennapi böjt elején adják ki. Ben. Reg. 48,15-16

Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem. Jn 4,34

Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. 2 Kor 9,6

A szerzetes életének olyannak kell lennie, mintha állandóan negyvennapi böjti fegyelem alatt élne, mégis mivel kevesekben van meg ehhez az erő, ezért azt tanácsoljuk, hogy a negyvennapnak ebben az idejében teljes tisztasággal élje életét, ugyanakkor a más időkben elkövetett hanyagságait ezekben a szent napokban tegye jóvá. Ez akkor történik megfelelő módon, ha minden bűntől tartózkodunk, könnyek között imádkozunk, szent olvasmányokat olvasunk, a szív töredelmére és az önmegtagadás cselekedeteire törekedünk. Ezekben a napokban tehát szolgálatunk szokott mértékéhez adjunk hozzá valamit: külön imádságokat, ételben és italban önmegtagadást. A kiszabott mértéken felül mindenki ajánljon föl valamit saját akaratából a Szentlélek örömében Istennek, azaz: vonjon meg valamit testétől az ételben, italban, alvásban, beszédben és tréfálkozásban, és így a lelki vágyódás örömével várja a szent húsvétot. Azt azonban, amit ki-ki felajánl, terjessze apátja elé, és az ő imádságával és beleegyezésével tegye, mert ami a lelki atya jóváhagyása nélkül történik, elbizakodottságnak és hiú dicsőségvágynak számít, nem érdemnek. Tehát mindent az apát beleegyezésével tegyenek.
Ben. Reg. 49. fejezet

Nincsenek megjegyzések: