2010. február 23., kedd

Nagyböjti triduum a budapesti bencéseknél

Nagyhéten, hétfőn, kedden és szerdán (március 29-31.) Szent Három Napra felkészítő triduum lesz a Szent Szabina kápolnában, az esti fél hetes szentmisékben. A triduum homíliáit Binzberger Ákos pannonhalmi bencés atya, novíciusmester tartja.


A Szent Szabina kápolna és a Tanulmányi ház Budapesten a XI. kerületben a Péterhegyi út 67. szám alatt található. Legegyszerűbb módja a megközelítésnek a Kosztolányi Dezső térről induló 150-es vagy 250-es autóbusz. A Kápolna út megállónál kell leszállni - ez éppen a ház előtt van. Villamossal a Batthyány térről induló 41-es villamossal lehet a kapolnánkhoz eljutni. A villamosról a Kelenvölgy megállónál kell leszállni és jobbra felfelé az úton gyalogolni kb. 300 métert.

2010. február 19., péntek

Teljes búcsú Nagyböjt péntekjein

A Búcsúk kézikönyve 8.1.§ 2. szerint az Egyház minden nagyböjti pénteken teljes búcsút engedélyez annak a hívőnek, aki a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az Íme, jóságos édes Jézusom imádságot. (gyónás, áldozás, pápa szándékára imádság)


Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot. Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: "Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat."

En ego, O bone et dulcissime Iesu, ante conspectum tuum genibus me provolvo, ac maximo animi ardore te oro atque obtestor, ut meum in cor vividos fidei, spei et caritatis sensus, atque veram peccatorum meorum poenitentiam, eaque emendandi firmissimam voluntatem velis imprimere; dum magno animi affectu et dolore tua quinque vulnera mecum ipse considero ac mente contemplor, illud prae oculis habens, quod iam in ore ponebat tuo David propheta de te, o bone Iesu: Foderunt manus meas et pedes meos: dinumeraverunt omnia ossa mea. Amen.

2010. február 16., kedd

Holnap megkezdődik a Nagyböjt


A böjt azt fejezi ki, hogy az egész ember, test és lélek meghívást kapott arra, hogy részese legyen Krisztus halálának és feltámadásának. - A szerzetesek minden korban fegyelmezetten étkeztek, s ezt a vezeklést önmegtagadásnak (mortificatio) és Isten Országa szüntelen keresése eszközének tekintették. Ennek során készségesen utánozták azokat a testvéreket, aszkétákat és szüzeket, akik a kereszténység kezdetétől csodálatos példát nyújtottak: Krisztus szeretetéért böjtöltek, különösen az anachóréták, a remeték és a reclusák. CCam 90. 103.

A negyvennapi böjtre mindenki kapjon egy könyvet a könyvtárból, amelyet elejétől végig olvasson el. Ezeket a könyveket a negyvennapi böjt elején adják ki. Ben. Reg. 48,15-16

Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem. Jn 4,34

Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. 2 Kor 9,6

A szerzetes életének olyannak kell lennie, mintha állandóan negyvennapi böjti fegyelem alatt élne, mégis mivel kevesekben van meg ehhez az erő, ezért azt tanácsoljuk, hogy a negyvennapnak ebben az idejében teljes tisztasággal élje életét, ugyanakkor a más időkben elkövetett hanyagságait ezekben a szent napokban tegye jóvá. Ez akkor történik megfelelő módon, ha minden bűntől tartózkodunk, könnyek között imádkozunk, szent olvasmányokat olvasunk, a szív töredelmére és az önmegtagadás cselekedeteire törekedünk. Ezekben a napokban tehát szolgálatunk szokott mértékéhez adjunk hozzá valamit: külön imádságokat, ételben és italban önmegtagadást. A kiszabott mértéken felül mindenki ajánljon föl valamit saját akaratából a Szentlélek örömében Istennek, azaz: vonjon meg valamit testétől az ételben, italban, alvásban, beszédben és tréfálkozásban, és így a lelki vágyódás örömével várja a szent húsvétot. Azt azonban, amit ki-ki felajánl, terjessze apátja elé, és az ő imádságával és beleegyezésével tegye, mert ami a lelki atya jóváhagyása nélkül történik, elbizakodottságnak és hiú dicsőségvágynak számít, nem érdemnek. Tehát mindent az apát beleegyezésével tegyenek.
Ben. Reg. 49. fejezet

2010. február 15., hétfő

Adománygyűjtés a bakonybéli monostor vendégházának berendezésére


Kedves Barátaink!

Örömmel tapasztaltuk az elmúlt tíz évben, hogy közösségünket nagy számban keresték fel vendégek, akiknek többsége a felüdülés és a kegyelmi találkozások helyének tapasztalta meg a Monostort. Régi tervünk, hogy vendégeink méltó fogadására és ellátására olyan házat hozzunk létre, amely mentes a fényűzéstől, de a mai kor igényeihez illeszkedve alkalmas szálláshelyet nyújt a pihenésre, imádságra, csendre vágyóknak. Egy ilyen vendégház működése - a vendégektől befolyó összeg révén - hozzájárul Monostorunk fenntartásához is.

Az új vendégház felépítésére benyújtott pályázatunk elnyerte az EU által felajánlott támogatást. Terveink szerint 2010. októberére felépül a 14 személy befogadására alkalmas Szent Günter Vendégház. Ám ahhoz, hogy vendégeket is fogadhassunk, be kell bútoroznunk az új házat. Ehhez kérjük baráti segítségüket: lehetőségükhöz mérten támogassák vendégházunk berendezésének költségeit! Segítségüket előre is köszönjük.

2010 február 15-től október 15-ig gyűjtjük a Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány számláján a Szent Günter Vendégház berendezésére szánt adományokat.

Az alapítvány számlaszáma:
Zirc és Vidéke Takarékszövetkezet, 73900054-11074410.

A számlára banki átutalással lehet pénzt eljuttatni. Kérjük, a közleményben tüntessék fel a „vendégház” kifejezést. (Az adószámmal rendelkező adományozók az Alapítványtól kapott igazolással a befizetés egy részét a személyi jövedelemadójukból levonhatják.)

A 20.000 HUF forintot vagy azt meghaladó összeget adományozóknak a Monostor 3 napra vagy házaspár esetén 2 napra ingyenes szállást biztosít majd a Szent Günter vendégházban.

Projektünket adója 1%-nak irányításával is támogathatja (a Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány adószáma: 18929146-1-19).

Köszönjük, hogy az elmúlt években felkeresett bennünket. Köszönjük barátságát, Monostorunk eddigi támogatását, segítségét, szeretetét!

Halmos Ábel OSB
perjel

Bakonybél, 2010. február 1.

2010. február 10., szerda

2010. február 7., vasárnap

"Isten dicsősége a dolgot elrejteni" - Nazarena nővér halálának húszéves évfordulója

Julia beöltözésekor 1938. június 24-én

A legjobban ismert sivatagi atyák egyike a 4. századi Egyiptomban, Szindonita Szt. Szerapion , egyszer Rómába zarándokolt. Itt egy híres női remetéről beszéltek neki, aki mindig egy kis szobában élt és soha nem járt ki. Szerapion nem hitt ebben az életmódban, mivel maga sokat utazott, de meglátogatta és megkérdezte a nőt: "Minek üldögélsz itt?" Erre az így válaszolt: "Én nem üldögélek. Én utazom."

1990. február 7-én véget ért egy hosszú utazás, amely földrajzilag és kulturálisan igen távol kezdődött.

Szent Antal apát szobra a róla elnevezett aventinusi monostorban

Julia Crotta 1907-ben született az egyesült államokbeli Connencticutban, egy olasz bevándorló család hetedik, utolsó gyermekeként. Négy éves kora körül Julia testvéreivel és a szomszéd gyerekekkel játszott, amikor egy furcsa gondolata támadt: "A nővéreim és ezek a gyerekek meg fognak házasodni és gyermekeik lesznek, de én sohasem fogok férjhez menni. Én valami szokatlant fogok csinálni." Julia nem tudta, hogy mit jelent a "szokatlan", de abban biztos volt, hogy egy nap tisztázódik.

Nővére, Elizabeth emlékei szerint áhítatosabb volt a család többi tagjánál, de Nazarena nővér visszaemlékezéseiben azt írja, hogy komolyan vette vallási kötelezettségeit, de ezek számára valóban azok voltak: kötelezettségek. A magas termetű lány energiáit a kosárlabdában, a táncban és a zenében vezette le. Hegedűn és zongorán játszott, majd felvételt nyert a Yale zeneiskolájába. Langyos, megszokásszerű vallási életében 1934 húsvétja hozott döntő változást. Nagypéntek éjjel a templomban virrasztott és ekkor kapta Krisztus meghívását, aki a Fájdalmak Férfijaként jelent meg előtte, könnyezve, vérző sebekkel. A sivatagba hívta őt és megígérte neki állandó jelenlétét.

Krisztus, mint a Fájdalmak Férfija (Vir Dolorum) jelent meg Julia előtt

Életének következő tizenegy éve ennek a sivatagnak a keresésével telt. Belépett az amerikai Kármelbe, de itt nem sokáig maradt. Rómába ment, ahol fél évet a kamalduliaknál, öt évet pedig a kármelitáknál töltött. Ez utóbbiaknál intenzív testi és lelki szenvedéseken ment keresztül, majd örökfogadalmának előestéjén elhagyta a rendet. Hosszú és gyötrelmes keresése a római kamalduliaknál ért véget, akikhez visszatérve 1945-től reklúzaként élt. Kezdetben, mint magán-anachoréta élt a közösségben, az életét szabályozó regulát XII. Piusz pápa hagyta jóvá. 1953-ban ünnepélyes örökfogadalmat tett és ezzel belépett a kamalduli rendbe.

A monostor kápolnájának harangtornya

A kép bal oldalán a római Szent Antal monostor látható. Nazarena cellája a harmadik emeleten volt és ablak a kép készítésének irányába nézett.

"Julia Crotta kisasszony, az Egyház Szent Kongregációja engedelmével 3706/45 számon, 1945.10.31. nappal belép a kamalduli bencések monostorába az Aventinuson, hogy visszavonult, remeteéletet éljen tökéletes egységben az Úrral. Ez az ő égő vágya.
Az anachoréta alázatosan kéri, hogy az apácák pusztán irgalmasságból fogadják őt, és kijelenti, hogy abban a pillanatban elhagyja a monostort, amint az apátnő ezt elrendeli.

Folyamatosan elkülönülve él a közösségtől és az apácáktól egy elkülönített cellában, ahova senki más nem léphet be.

Minden reggel lemehet a kápolnába szentmisére, és hetente egyszer gyónhat.

A nap folyamán sétálhat a kertben és a teraszon. Szabadon látogathatja az Oltáriszentséget a kápolnában, ha az apácák nincsenek ott. Az anachoréta különösen figyel arra, hogy ne lépjen kapcsolatba a közösséggel és az apácákkal.

Munkával és imádsággal tölti napjait. A monostornak fog dolgozni, az anyagokat a cellája ajtajánál kapja némán, vagy pár szóval, ha nagyon szükséges.

Kérhet könyveket az apátnőtől a szentek élete és lelkiségi témákban.

Az élelmezése: kenyér, víz és egy teáskanál olaj reggelente; kenyér, víz, gyümölcs, hüvelyesek, zöldségek és saláta délben és este. Vegetáriánus életet folytat. Az ételt a cellaajtónál találja.

Az ágya egyszerű, durva deszkából van, szalmazsák vagy matrac nélkül a szükséges takarókkal. A bútorzata egy asztalból és egy padból állhat. A falra tehet egy egyszerű keresztet és egy szerény képet a Szeplőtelen Szűzről.

Úgy élhet a monostorban, mintha ott sem lenne, az apácák figyelmen kívül hagyják őt, teljesen elkülönül mindentől és mindenkitől.

Betegség esetén engedélyezett a szabályok alóli felmentés a legszükségesebb mértékben.

Az anachoréta szabadon aláveti magát fenti szabályoknak, melyek teljes harmóniában íródtak az ő áhított vágyával, engedelmességet fogad egyházi elöljárójának, akinek hozzájárulása szükséges ezen szabályok további módosításához vagy eltörléséhez.
"

Remeteélete nem nélkülözte a megpróbáltatásokat és szenvedéseket, de ő mindvégig hű maradt jelmondatához: "Nunc coepi" Most kezdem. A reklúzió és a fogadalmak sokkal inkább jelentettek elindulást az életében, mint megérkezést.
Rejtett életéről a világ egy 1962-es Time cikkből szerezhetett tudomást, melyet több is követett különböző folyóiratokban.

Jézusról nevezett Nazarena nővér cellája

Szeretett volna egyedül meghalni, mint Szent Romuald, de a főnöknő nem engedte. "Nem Nazarena nővér, ön egész életében egyedül volt. Ha haldoklik a nővérei szeretnének önnel lenni."
Így éppen húsz éve annak, hogy rendtársai imáitól kísérve ezen a napon Nazarena nővér meglátta Krisztust másodszor és mindörökre.

Szent Romuald ereklyéinek átvitele


Szent Romualdnak két ünnepéről emlékezik meg a kamalduli hagyomány: június 19-én halálát (transitus), február 7-én ereklyéinek átvitelét (translatio) ünnepli. 1481-ben a romlatlan testet Fabrianóba szállítótták és 1595-ben VIII. Kelemen pápa az átszállítás napját február 7-ét az egész egyház ünnepévé tette. Az új naptár halála napján emlékezik meg róla.