2009. október 6., kedd

Karthauzi Szent Brúnó ünnepe


"Aki hűségesen kitart a cellában, s hagyja, hogy az tanítsa, annak egész élete állandó imává válik. Nem lehet azonban belépni ebbe a békés nyugalomba kemény harcok megpróbáltatásai nélkül: ez jelentkezhet azokban a mindennapi kényelmetlenségekben, amelyhez alkalmazkodik, mivel a Kereszt családjához tartozik, vagy az Úr látogatásaiban, amelyek tűzben próbálják ki az aranyat. Aki így megtisztul a türelem által, táplálkozik és megerősödik a Szentírás állandó elmélkedése által, és a Szentlélek kegyelme által bejut szívének mélységeibe, az már nemcsak szolgálni tudja Istent, hanem szorosan Hozzá is tartozik." (Status 3,2. ford. Puskely Mária)

"A cellában lakó éberen és szorgosan ügyeljen arra, hogy ne keresse az onnan való kilépés alkalmait, kivéve a mindenki számára megállapított eseteket. Inkább úgy tartsa, hogy a cella üdvösségéhez szükséges, élete ott olyan, mint a halaké a vízben vagy a nyájé az akolban. Minél hosszabban időzik benne, annál nagyobb lesz öröme. Ha szokásává válik, hogy gyakran elhagyja, méghozzá mondvacsinált ürüggyel, hamarosan meggyűlöli." (Status 31,1)

"A karthauzi szerzetes élete önmagában nem a vezeklésben vagy a szigorban áll, hanem a szigorú élet vezeklései által annak a léleknek szent szabadságában és egyszerűségében, aki "egy" Istenével. A bármifajta lelkiségi módszer hiánya magányunknak szűzi jelleget kölcsönöz. Érződik, hogy életünk egyedül Krisztus. Hozzá ragaszkodva az igazságban találjuk meg az életet, mindegyikünk a kegyelem mértéke szerint." (Karthauzi elmélkedések, Kézirat ford. P.M.)

Istenünk, ki Szent Brúnót meghívtad, hogy a magányban szolgáljon neked, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy a világ forgatagában mindenkor nálad keressünk nyugalmat!

Nincsenek megjegyzések: