2009. szeptember 30., szerda

Camaldoli régi olasz képeslapokon


Camaldoli, Sacro Eremo di Camaldoli: kolostor és remetetelep Arezzótól északra (Itália), a kamalduliak anyakolostora. - Szt Romuald 1012-ben alapította az 1111 m magasságban lévő Campo Amabile nevű helyen. A Színeváltozásról nevezett kis kápolna köré 5 remetecellát épített, elöljárót állított, és társait szigorú böjtre, hallgatásra, a cellában és a magányban való kitartásra kötelezte.

Első, 1027-ben fölszentelt templomát 1658-ben barokk stílusban átépítették. - Romuald e remeteségtől kb. 5 km távolságban, 818 m magasban az arezzói Maldo gróftól (a közeli gyógyforrásról Fontebuonónak nevezett helyen) kapott egy épületet (Casa Maldoli), melyet utazóknak menedékházzá és megbetegedett remeték szállásává alakított át (itt látható 2000-ben is Itália egyik legrégibb és legszebb patikája). Romuald szándéka szerint e ház a remeteség világiakkal szükséges érintkezését szolgálta, s „kiszűrve a világ zaját” biztosította magányuk zavartalanságát. Camaldoli a remete-kolostorok mintája lett. 1110 körül 32 monostor, 3 remeteség és 2 apácakolostor tartozott hozzá. - Az 1930-as évek óta folyik a rend történetének földolgozása, komoly patrisztikus, lelkiségi, liturgiai kutatás. Legjelentősebb tudósai Anselmo Giabbani, Benedetto Calati, Giuseppe Cassiamani. Nagy támogatójuk volt G. B. Montini, a későbbi VI. Pál pápa (1963-78). Az általános káptalan 1981-ben átdolgozta a konstitúciókat, melynek értelmében a remeteségben is, s főként Fontebuono monostorában tudományos kurzusok, konferenciák, ökumenikus találkozók követik egymást. Itt szerkesztik a 3 havonta megjelenő lelkiségi, monasztikus folyóiratot a Vita Monasticát. – 2000-ben 20 remeteházban 10 remete él, több ezer kötetes könyvtár áll rendelkezésükre.

forrás: http://lexikon.katolikus.hu/C/Camaldoli.htmlNincsenek megjegyzések: