2009. augusztus 9., vasárnap

A hetedik szoba

A Holland Vöröskereszt Tájékoztatási Hivatala 1958.április 22.

Igazolás

A Holland Vöröskereszt Tájékoztatási Hivatalának Zsidó ügyek Lebonyolító irodája alulírott vezetője az irodánk levéltárában meglévő bizonyítékok alapján ezennel igazolja, hogy Edith Teréz Hedwig Steint, született 1891. október 12-én Breslauban, utolsó lakhelye: Kármelita nővérek kolostora Bovenstestraat 48, Echt (Hollandia), faji indokok alapján: éspedig zsidó származása miatt Echtben 1942. augusztus 2-án letartóztatták, az amersfoorti koncentrációs tábor érintésével 1942. augusztus 5-én beszállították a westerborki (Hollandia) koncentrációs táborba, és innen 1942. augusztus 7-én Auschwitzba a koncentrációs táborba deportálták. Nevezett személy 1942. augusztus 9-ével Auschwitzben elhunytnak számít.
x/ 1950. február 16-án az Echti Anyakönyvi Hivatalban, az azonos keltű xx/Holland Hivatalos Lap közlése alapján a Holland Igazságügyi Minisztérium ad hoc Bizottsága bejelentést tett jelen igazolásban említett személy elhalálozásáról. Mihelyt lejárt a törvényben előírt három havi határidő fenti dátumtól számítva, fellebbezés fenntartásával megtörténhet a halálesetről a bejegyzés a Halottak Anyakönyvébe, melyről fenti Anyakönyvi Hivatalban hivatalos másolat beszerezhető. Aláírás: Lebonyolító Iroda vezetője. x/ Általános jellegű következtetések alapján megállapított időpont nevezett haláláról, melyre vonatkozóan egyéni adatszolgáltatás nem áll rendelkezésre.
xx/ A Hivatalos Lap ebben a számában sajtóhiba következtében 1943. augusztus 9. van feltüntetve a halál napjának. De az Anyakönyvi Hivatal anyakönyvében a helyes időpont szerepel.

(a dokumentum forrása: Maria Amata Neyer: Edith Stein élete okiratokban és képekben. 1987)

Nincsenek megjegyzések: