2009. augusztus 23., vasárnap

A firenzei Santa Maria degli Angeli kamalduli kolostor művészeti emlékei


Az firenzei kamalduli kolostort 1295-ben alapították és mindössze hat monachus lakta. A számuk azonban gyorsan nőni kezdett, ezért - hála a nagylelkű adományoknak - az épületet fokozatosan bővítették az évtizedek folyamán, 1428-ra pedig Firenze hatodik leggazdagabb egyházi intézményévé vált. Ezt az állapotot láthatjuk a Codex Rustici 15. század közepi miniatúráján.


A rajzon megfigyelhető a téglalap alakú templom, a nyolcszög alaprajzú káptalanház, a kert lombos fáival. Érdekessége a jobb szélén látható "rotunda", amelyet eredetileg egy félig nyilvános templomnak szántak. Tervezője Filippo Brunelleschi (1430 körül) volt, azonban finanszírozási problémák miatt sohasem készült el. Az itt ábrázolt látkép tehát a monostor idealizált terve.


A fentebb látható oltárt Giovanni del Biondo festette 1364-ben és Bindo Benini sírkápolnájában helyezték el. Bindo laikus testvérként szolgált a kamalduliaknál, testvére pedig szintén kamalduli szerzetes volt Pisa városában. A táblakép egy jelenetben egyesíti Krisztus körülmetélésének és templomi bemutatásának történését. A triptichon két szélén Keresztelő Szent János és Szent Benedek látható, kezében a Regulával.


A Santa Maria degli Angeli Szentháromság-kápolnájának oltárképét Nardo di Cione alkotta 1365-ben és az Atyát, a megfeszített Fiút és a Szentlelket, mint a kegyelem trónusát (Gnadenstuhl) mutatja be a hívőknek. Bal oldalon Szent Romuald, jobb oldalon Szent János evangélista áll. A predellát a rendalapító életéből vett jelenetek díszítik. A kápolna mecénása Giovanni Ghiberti, akinek testvére (Michele) szintén a kolostor szerzetesei közé tartozott.


A Jézus megkeresztelkedését ábrázoló oltárt 1387 körül festette Niccolo di Pietro Gerini a monostor kórháza számára. A patrónus ez esetben egy Monna Gemma Stoldi nevezetű hölgy volt, aki ezzel a képpel ünnepelte meg fia örökfogadalmát a kamalduli rendben. A fő témát Szent Péter és Pál apostolfejedelmek kísérik.


A szerzetesek közül kiemelkedik Piero di Giovanni, aki 1391-ben lépett be a Santa Maria degli Angeli monostorba. Itt a Lőrinc nevet kapta, innen ered ismertebb megnevezése: Lorenzo Monaco. Miniatúráin kívül táblaképei közül az egyik legjelentősebb műve a Szent Szűz megkoronázását ábrázoló oltárkép, amelyet a templom számára készített. A mennyei udvarban feltűnik Szent Benedek alakja (balra) és Szent Romuald (keresztet tartva) más kedvelt firenzei patrónusok társaságában.

A képekre kattintva az oltárokat jobb minőségben és részletgazdagságukban csodálhatjuk meg.

Nincsenek megjegyzések: